Home » Zakelijk » De Extra Kostenverzekering

De Extra Kostenverzekering

De ‘Extra Kostenverzekering’ biedt dekking voor bepaalde extra kosten die uw bedrijf moet maken om na een schadegebeurtenis te kunnen herstarten. Voorbeelden hiervan zijn de huur van een tijdelijke bedrijfsruimte en/of computerapparatuur.

De extra kosten worden verzekerd op premier risque basis u krijgt hierbij de kosten vergoed tot maximaal het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag. De onderverzekeringsregel wordt hierbij niet toegepast.

De ‘Extra Kostenverzekering’ biedt geen dekking voor de brutowinst (nettowinst en vaste lasten). Deze verzekering is met name van belang voor bedrijven waarbij schade aan het bedrijfsgebouw, goederen of bij een toeleveringsbedrijf (vrijwel) geen invloed heeft op de omzet.

Een goed voorbeeld: autoleasebedrijven. Deze bedrijven zijn na een calamiteit in staat om de werkzaamheden zonder oponthoud voort te zetten, maar moeten wel extra kosten maken om deze stagnatie zo snel als mogelijk op te lossen.

De ‘Extra Kostenverzekering’ dekt de kosten ontstaan als gevolg van:

  • brand en brandblussing;
  • blikseminslag;
  • inductie;
  • ontploffing;
  • diefstal na braak en vandalisme;

Wilt u wel uw brutowinst verzekeren? Dan kunt u de keuze maken voor een Bedrijfsschadeverzekering.