Home » Privé » Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die u aan kunt spreken als u juridische hulp nodig heeft. Vaak zal dit gebeuren als u – zonder dat u er voor kiest – betrokken raakt bij een juridisch geschil. We kennen allerlei rechtsbijstandverzekeringen: zakelijke rechtsbijstandverzekeringen, motorrijtuigrechtsbijstandverzekeringen, gezinsrechtsbijstandverzekeringen, etc. . Op deze pagina gaat het specifiek om de gezinsrechtsbijstandverzekering.

Nieuwschierig naar onze zeer scherpe premie, bereken deze hier!

Wat is een gezinsrechtsbijstandverzekering?

Een gezinsrechtsbijstandverzekering (verder: rechtsbijstandverzekering) is een verzekering waarmee u uzelf en uw gezin verzekerd van rechtsbijstand, of te wel juridische steun. Op het moment dat u een juridisch probleem krijgt, zorgt de verzekeraar ervoor dat u een eigen adviseur krijgt die u bijstaat. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een situatie waarin u een conflict krijgt met uw werkgever over uw dienstverband (bijv. ontslag) of met uw aannemer over een verbouwing die niet zo loopt als u wenst. Dit soort conflicten kunnen heel vervelend zijn en juridische hulp hierbij heel waardevol maar ook kostbaar.

Dekkingsgebieden van een rechtsbijstandverzekering

Bij rechtsbijstandverzekeringen gelden vaak rubrieken. Dat wil zeggen dat u zelf moet aangeven op welke gebieden u dekking wenst. De meest voorkomende dekkingsgebieden van een gezinsrechtsbijstandverzekering worden hieronder beschreven. Hierbij geldt uiteraard dat een verzekering duurder wordt naarmate er meer dekkingsgebieden gekozen worden.

Werk en inkomen:
De rubriek werk en inkomen biedt dekking als u een juridisch probleem heeft over arbeidsrechtelijke zaken. Denk hierbij aan een conflict met uw werkgever over een afvloeiingsregeling of over uw pensioen.

Consumentenzaken en wonen:
De rubriek consumentenzaken en wonen biedt dekking als u een juridisch probleem heeft in de hoedanigheid van consument, huurder of huiseigenaar. Denk hierbij aan conflicten met winkeliers over geleverde goederen, een reisorganisatie over een reis, uw woningbouwvereniging over het onderhoud aan uw woning of uw buren over het plaatsen van een schutting.

Verkeer:
De rubriek verkeer biedt dekking als u betrokken raakt bij een ongeluk of een ander juridisch probleem in het verkeer. Dit kan zijn als automobilist (soms biedt een autoverzekering hier ook dekking) maar ook als uw als fietser, voetganger passagier van een bus of vliegtuig deelneemt aan het verkeer.

Fiscaliteiten en vermogenszaken:
Zoals de naam al aangeeft, biedt de rubriek fiscaliteiten en vermogenszaken dekking als u problemen heeft op het gebied van fiscale zaken en vermogenszaken. Denkt hierbij aan problemen met de belastingdienst of met een vermogensbeheerder. Deze rubriek wordt overigens lang niet door alle verzekeraars aangeboden.

Let op: de genoemde keuzemogelijkheden en rubrieken hoeven niet bij iedere verzekeraar te gelden! Bovendien geldt dat niet bij alle juridische geschillen en in alle situaties dekking bestaat. Wij raden u aan om – voordat u een rechtsbijstandverzekering afsluit – altijd goed de voorwaarden te checken. Kies de juiste rechtsbijstandverzekering.

Voor meer informatie raadpleeg hier de productwijzer.

Er is een zeer groot aantal rechtsbijstandverzekeringen beschikbaar waardoor een goede vergelijking heel belangrijk is. Wij helpen u graag met deze vergelijking.