Home » Privé » Pleziervaartuigverzekering

Pleziervaartuigverzekering

Welke risico’s zijn verzekerd?

Met een pleziervaartuigenverzekering is aansprakelijkheid verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt en schade die aan uw boot wordt veroorzaakt. Dit laatste voor zover schade aan uw boot is meeverzekerd. U bent dan ook verzekerd als iemand uw boot expres kapot maakt of beschadigt en voor schade veroorzaakt door van buiten komende onheilen zoals brand, ontploffing en diefstal. Kijk hiervoor goed in uw polisvoorwaarden. Wanneer u aansprakelijk bent voor schade bij anderen veroorzaakt, bent u verzekerd voor zowel materiële schade als letselschade. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Met deze verzekering beschermt u zich tegen financiële problemen naar aanleiding van door u veroorzaakte schade. De schade die de verzekeraar vergoedt is vaak vele malen hoger dan de door u betaalde premie voor de verzekering. Ook de spullen in uw boot zijn verzekerd. Kijk goed in uw polisvoorwaarden welke spullen dit zijn.

Wat mag u van een verzekeraar verwachten?

Een verzekeraar probeert zo snel mogelijk de schade te regelen met de persoon bij wie u schade heeft veroorzaakt of die schade bij u heeft veroorzaakt. Bij materiële schade gaat dit vaak heel snel. Bij letselschade kan dat langer duren. Er moet dan rekening worden gehouden met het genezen van het slachtoffer. Als u letselschade heeft veroorzaakt, dan moet de verzekeraar zich bij de schadeafhandeling aan bepaalde regels houden. Als het slachtoffer het ergens niet mee eens is, dan kan hij naar de rechter gaan. De verzekeraar zal deze procedure dan voor u voeren.

Wat zijn uw verplichtingen?

Er moet premie voor deze verzekering worden betaald. Over de premie wordt assurantiebelasting geheven. Soms worden er ook poliskosten in rekening gebracht. Heeft u schade, dan moet u dit zo snel mogelijk aan uw verzekeraar of uw verzekeringsadviseur melden. Als er iets in uw situatie verandert, moet u dit ook zo snel mogelijk laten weten aan uw verzekeraar of uw verzekeringsadviseur.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:

 • Wat voor soort boot u heeft.
 • Het materiaal waarvan uw boot is gemaakt.
 • De maximale snelheid van uw boot.
 • De prijs van uw boot.
 • Het bouwjaar van uw boot.
 • Het gebied waar u met uw boot vaart.
 • Schadeverleden.

Wat wordt er behalve schade nog meer van de premie betaald?
Van de premie wordt, behalve schade, ook het volgende betaald:

 • De kosten van voorlichting om schade te voorkomen.
 • Het regelen van de schade.
 • De kosten van het vervoer van uw boot.
 • Het onderzoek door deskundigen.
 • Bereddingskosten.
 • De kosten van de verzekeraar. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie en voor het geven van informatie aan klanten.

Wanneer verandert uw situatie?

Uw situatie verandert bijvoorbeeld wanneer u iets aan uw boot verandert of wanneer het vaargebied, het gebruik of de ligplaats verandert.

Voor meer informatie raadpleeg hier de productwijzer.