Home » Privé » Autoverzekering

Autoverzekering

In Nederland rijden een zeer groot aantal auto’s. Deze auto’s veroorzaken jaarlijks aanzienlijke schade, materieel maar ook fysiek. Om deze schade te dekken, bestaan er autoverzekeringen. In Nederland is een autoverzekering verplicht. Dankzij deze verplichting hebben alle verkeersdeelnemers de garantie dat ze een schadevergoeding ontvangen zodra ze – door de schuld van een (andere) autobestuurder – schade leiden. Indien gewenst kan deze verplichte dekking uitgebreid worden zodat ook schade aan de eigen auto onder de dekking van de autoverzekering valt.

Nieuwschierig naar onze zeer scherpe premie, bereken deze hier!

Soorten autoverzekeringen

Autoverzekeringen kun je onderverdelen naar de geboden dekking. Er zijn 3 verschillende soorten autoverzekeringen:

WA (wettelijke aansprakelijkheid)
Zoals de naam eigenlijk al aangeeft, dekt de WA autoverzekering de schade die met een auto veroorzaakt wordt waarvoor de eigenaar van de auto wettelijk aansprakelijk is. Iedere autobezitter is verplicht om zijn auto (minimaal) WA te verzekeren. Op het moment dat er met die verzekerde auto schade aan andere personen of voertuigen veroorzaakt wordt, dan valt die schade binnen de dekking van de WA autoverzekering. De WA dekking is de minimale dekking die een autoverzekering kan bieden. Omdat de verzekering aan de auto gebonden is, is er ook dekking als de eigenaar van de auto een ander in de auto laat rijden.

WA + Beperkt Casco
Een autoverzekering met WA + Beperkt Casco dekking biedt naast de verplichte WA-dekking ook dekking tegen schade aan de eigen auto. Dus als de eigenaar van de auto schade aan de eigen auto krijgt, biedt deze verzekering dekking. Dit geldt echter alleen als die schade ontstaan is uit een aantal in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen. U dient hierbij te denken aan schade door diefstal, brand, hagel/storm en ruitbreuk. Hierbij geldt meestal een eigen risico.

WA + Volledig Casco (All risk autoverzekering)
Een WA + volledig casco wordt ook wel All Risk autoverzekering genoemd. De All Risk autoverzekering kent een uitgebreidere dekking dan de beperkt casco verzekering. Bij de all risk verzekering is schade aan de eigen auto in de meeste situaties gedekt. Alleen als de schade het gevolg is van een aantal speciaal beschreven gebeurtenissen, wordt de schade niet vergoed. Voorbeelden van deze uitsluitingen zijn schade door normale slijtage (afschrijving van de auto), opzettelijke schade en schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed is van drugs of alcohol.

Voor meer informatie raadpleeg hier de productwijzer.

Aanvullende verzekeringen:

Schadeverzekering voor inzittenden
Deze verzekering vergoedt de schade die de bestuurder en inzittenden in jouw auto hebben door een ongeval. De verzekeraar kijkt niet naar wie schuldig is aan het ongeval.  Schade regel je bij deze verzekering met je eigen verzekeraar. Je bent dus niet afhankelijk van een aansprakelijkheidsverzekeraar van een andere partij.

Voor meer informatie raadpleeg hier de productwijzer.

Ongevallen inzittendenverzekering
Een ongevallen inzittendenverzekering keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en/of passagiers van het bij een ongeval betrokken motorrijtuig. De bedragen zijn vooraf in de polis overeengekomen en er bestaat geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade. De dekking geldt wanneer de inzittenden zich in de auto bevinden, maar bijvoorbeeld ook tijdens het in- en uitstappen of tijdens het verrichten van noodreparaties onderweg. De uitkering is onafhankelijk van de schuldvraag.

Voor meer informatie raadpleeg hier de productwijzer.