Home » Privé » Opstalverzekering

Opstalverzekering

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekering wordt ook wel een woonhuisverzekering genoemd. Een opstalverzekering is een verzekering waarmee u eventuele schade aan uw huis en alle daarbij behorende roerende zaken kunt afdekken. Onder “roerende zaken” wordt alles wat niet verhuisbaar is verstaan (alles wat nagelvast aan de woning zit). Alles wat wel verhuisbaar is, valt onder de inboedelverzekering. De verzekerde waarde bij een opstalverzekering is de herbouwwaarde van de woning. Deze wordt in de meeste gevallen bepaald aan de hand van een Herbouwwaardemeter. Dit is een vragenlijst waaruit uiteindelijk de geschatte waarde van uw opstal rolt.

Nieuwschierig naar onze zeer scherpe premie, bereken deze hier!

Soorten opstalverzekeringen

Opstalverzekeringen kun je onderverdelen naar de geboden dekking. Voor iedere opstalverzekering geldt dat alleen dekking geboden wordt als de schade is veroorzaakt door een aantal in de voorwaarden beschreven oorzaken. Dus schade is niet altijd gedekt. Alhoewel niet alle verzekeringsmaatschappijen dezelfde indeling aanhouden, zijn er in de basis 4 verschillende soorten opstalverzekeringen. Deze opstalverzekeringen worden hieronder beschreven.

Brandverzekering:
Zoals de naam al aangeeft, biedt een brandverzekering dekking tegen schade door brand. Vaak valt schade door het blussen van de brand, blikseminslag en ontploffing ook binnen de dekking. Tegenwoordig wordt niet meer vaak voor een brandverzekering gekozen. Er zijn andere opstalverzekeringen op de markt waarbij – tegen een gering hogere premie – veel meer risico’s afgedekt worden dan brand alleen.

Uitgebreide opstalverzekering:
De uitgebreide opstalverzekering biedt dekking tegen schade als gevolg van:

 • brand;
 • ontploffing;
 • rook en roet;
 • blikseminslag;
 • neerstortende vliegtuigen;
 • vandalisme;
 • omvallen van bomen, kranen en heistellingen;
 • aanrijding en aanvaring;
 • diefstal en (poging tot) inbraak;
 • storm (ten minste windkracht 7);
 • schade dóór scherven van ruiten en spiegels.

Extra uitgebreide opstalverzekering:
De extra uitgebreide opstalverzekering biedt dekking tegen schade als gevolg van de gebeurtenissen genoemd bij de uitgebreide opstalverzekering. Daarnaast wordt dekking geboden bij:

 • schroei-, zeng- en smeltschade;
 • schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt;
 • hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in de waterleiding op te sporen en reparatie daarvan.

Meest uitgebreide opstalverzekering (all risk):
De meest uitgebreide (all risk) opstalverzekering biedt dekking tegen ieder onverwacht plaatsvindend evenement. Hierbij gelden echter een aantal uitsluitingen. Hierbij moet u denken aan:

 • schade aan de fundering van de woning (dient vaak extra verzekerd te worden);
 • schade aan het glas (dient vaak extra verzekerd te worden);
 • schade door overstromingen;
 • schade door aardbevingen;
 • schade door molest (oorlogsgeweld);
 • schade door atoomkernreacties.

Let op: de genoemde dekkingen hoeven niet bij iedere verzekeraar te gelden! Wij raden u aan om – voordat u een opstalverzekering afsluit – altijd goed de voorwaarden te checken qua geboden dekking.

Voor meer informatie raadpleeg hier de productwijzer.

Kies de juiste opstalverzekering

Er is een zeer groot aantal opstalverzekeringen beschikbaar waardoor een goede vergelijking heel belangrijk is. Wij helpen u graag met deze vergelijking.