Home » Privé » Inboedelverzekering

Inboedelverzekering

Wat is een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering is een verzekering waarmee u eventuele schade aan de inboedel van uw huis kunt afdekken. Onder “inboedel” wordt alles wat verhuisbaar is verstaan.
Alles wat niet verhuisbaar is (nagelvast aan de woning zit) valt onder de opstalverzekering. De verzekerde waarde bij een inboedelverzekering wordt vaak bepaald aan de hand van een Inboedelwaardemeter. Dit is een vragenlijst waaruit uiteindelijk de geschatte waarde van uw inboedel rolt.

Nieuwschierig naar onze zeer scherpe premie, bereken deze hier!

Soorten inboedelverzekeringen

Inboedelverzekeringen kun je onderverdelen naar de geboden dekking. Voor iedere inboedelverzekering geldt dat alleen dekking geboden wordt als de schade is veroorzaakt door een aantal in de voorwaarden beschreven oorzaken. Dus schade is niet altijd gedekt. Alhoewel niet alle verzekeringsmaatschappijen dezelfde indeling aanhouden, zijn er in de basis 5 verschillende soorten inboedelverzekeringen. Deze inboedelverzekeringen worden hieronder beschreven.

Brandverzekering:
Zoals de naam al aangeeft, biedt een brandverzekering dekking tegen schade door brand. Vaak valt schade door het blussen van de brand, blikseminslag en ontploffing ook binnen de dekking. Tegenwoordig wordt niet meer vaak voor een brandverzekering gekozen. Er zijn andere inboedelverzekeringen op de markt waarbij:

 • tegen een gering hogere premie
 • veel meer risico’s afgedekt worden dan brand alleen.

Brand- en inbraakverzekering:

Zoals de naam al aangeeft, biedt een brand/inbraak inboedelverzekering dekking tegen schade door brand en door inbraak. De dekking is dus gelijk aan die van de brandverzekering, alleen is schade door inbraak (in de meeste gevallen) ook gedekt.

uitgebreide inboedelverzekering:

De uitgebreide inboedelverzekering biedt dekking tegen schade als gevolg van:

 • brand;
 • ontploffing;
 • rook en roet;
 • blikseminslag;
 • vandalisme;
 • waterschade door bijv. lekkend waterbed of aquarium;
 • omvallen van bomen, kranen en heistellingen;
 • aanrijding en aanvaring;
 • diefstal en (poging tot) inbraak;
 • storm (ten minste windkracht 7);
 • schade dóór scherven van ruiten en spiegels. extra uitgebreide inboedelverzekering:

De extra uitgebreide inboedelverzekering

De extra uitgebreide inboedelverzekering biedt dekking tegen schade als gevolg van de gebeurtenissen genoemd bij de uitgebreide inboedelverzekering. Daarnaast wordt dekking geboden bij:

 • schroei-, zeng- en smeltschade;
 • schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt;
 • schade aan voedsel in diepvries en koelkast naar aanleiding van een stroomstoring;
 • hak- en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in de waterleiding op te sporen en reparatie daarvan.

Meest uitgebreide inboedelverzekering (all risk):

De meest uitgebreide (all risk) inboedelverzekering biedt dekking tegen ieder onverwacht plaatsvindend evenement. Hierbij gelden echter een aantal uitsluitingen. Hierbij moet u denken aan schade die ontstaat bij catastrofale gebeurtenissen zoals:

 • schade door overstromingen;
 • schade door aardbevingen;
 • schade door molest (oorlogsgeweld);
 • schade door atoomkernreacties.

Let op: de genoemde dekkingen hoeven niet bij iedere verzekeraar te gelden! Wij raden u aan om – voordat u een inboedelverzekering afsluit – altijd goed de voorwaarden te checken qua geboden dekking.

Voor meer informatie raadpleeg hier de productwijzer.

Er is een zeer groot aantal inboedelverzekeringen beschikbaar waardoor een goede vergelijking heel belangrijk is. Wij helpen u graag met deze vergelijking.